Vennootschappen en legalisaties

Onze gespecialiseerde en ervaren dienst zal u graag adviseren en alle akten opstellen die het leven van een vennootschap regelen.

Onze gedragslijnen: doeltreffendheid, precisie, reactiviteit, duidelijkheid. Wij behandelen alle thema’s: oprichting van elk type vennootschap, kapitaalverhoging en –verlaging, herstructurering, fusie, splitsing, statutenwijziging, overdracht van aandelen, inbreng en overdracht van bedrijfstakken of van algemeenheid, grensoverschrijdende fusie, vereffening.

Een dienst legalisatie van documenten van vennootschappen, voor België of het buitenland (tot en met het Ministerie van Buitenlandse zaken en de Consulaten / Ambassades) staat eveneens ter beschikking van onze klanten.

Wij kunnen u ook helpen bij de publicatie in het Belgisch Staatsblad van verschillende documenten.

Wenst u een vzw, een ivzw (internationale vzw), een private stichting of een stichting van openbaar nut op te richten, dan staan wij klaar om u daarbij te begeleiden.

Meer informatie