Diverse aktenNaast de klassieke verkoop- en kredietakten helpt de notaris u ook om uw overeenkomsten aangaande andere zaken in akten te verlijden.

Een woninghuurovereenkomst, een handelshuurovereenkomst, een pachtovereenkomst, een overdracht van aandelen, de terugkoop van een handelszaak, bemiddeling.

Het zal bijvoorbeeld verplicht zijn om een beroep te doen op de notaris:

- voor een huurovereenkomst voor een periode van meer dan 9 jaar;
- voor erfpachtovereenkomsten of de vestiging van een recht van opstal.
- voor de vestiging van een erfdienstbaarheid (bijvoorbeeld, van overpad) – voor de aangifte van de keuze van de persoon die u zal vertegenwoordigen als u op een dag onder voorlopig bewind zou worden geplaatst.
- om uw verklaring van onvatbaarheid voor beslag in een akte te verlijden als u zelfstandige bent en u uw gezinswoning wenst te beschermen tegen uw schuldeisers,
– om een ruilovereenkomst in een akte te verlijden. Bijvoorbeeld, de heer Z wenst zijn parking te ruilen met de heer Y.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van andere akten waarbij de notaris u kan helpen.